Aktualizacja formularza zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych

  

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych planuje modyfikację formularza zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych.

Zmiana będzie polegać na rozszerzeniu formularza o pytania dotyczące działania złośliwego oprogramowania oraz zgłaszania zdarzeń i zagrożeń teleinformatycznych Zespołowi CERT Polska. Jest to działający w strukturach NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej) zespół reagowania na incydenty w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Zaktualizowany formularz ma ułatwić administratorom zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych, które zaistniały w wyniku działania złośliwego oprogramowania, złamania zabezpieczeń informatycznych czy oszustw komputerowych.

Aktualny wzór formularza jest dostępny na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodaj komentarz