Banki i aplikacje mobilne na celowniku UODO

  

Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował plan kontroli sektorowych na 2022 rok.

Kontroli mogą spodziewać się banki w zakresie profilowania danych osobowych klientów i potencjalnych klientów oraz sposobu informowania osób ubiegających się o kredyt o dokonanej ocenie kredytowej.

UODO zamierza również skontrolować podmioty, które przetwarzają dane osobowe przy użyciu aplikacji mobilnych. Badaniu ma podlegać sposób zabezpieczenia i udostępnienia danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z tych aplikacji.

Oprócz tego, w planie kontroli sektorowych znalazły się organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnych Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnych.

Dodaj komentarz