Nowa ustawa o ochronie danych osobowych wchodzi w życie 25 maja 2018 r.

  

Dziś Prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał nową ustawę o ochronie danych osobowych.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych uchyla dotychczasową ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o tej samej nazwie.

Z dniem 25 maja 2018 r. znika m.in. obowiązek zgłaszania zbiorów danych osobowych do rejestracji w GIODO, a sam urząd zmienia nazwę z Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przypomnijmy, że krajowa ustawa jest niżej w hierarchii aktów prawnych niż unijne rozporządzenie i w razie ewentualnej niezgodności pomiędzy nową ustawą a RODO, to ostatnie korzystać będzie z pierwszeństwa.

Dodaj komentarz