Przetwarzanie danych osobowych ma być przejrzyste – tako „rzecze” RODO

  

W numerze 7-8 (260)/2018 magazynu Polish Market ukazał się mój nowy artykuł pt. „The Transparency of Data Processing in Line with GDPR”.

W artykule wyjaśniam sens zasady przejrzystości, stanowiącej jedną z najważniejszych zasad przetwarzania danych osobowych w świetle RODO. Wskazuję, w jaki sposób zasadę przejrzystości należy zachowywać w przypadku udostępnienia danych osobowych innemu podmiotowi. Ponieważ przetwarzanie danych osobowych w firmie to proces ciągły, sygnalizuję również, jak ważne jest zapewnienie przez administratora, aby aktualizował informacje o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku zamiaru wprowadzenia istotnych zmian, np. rozpoczęcia przetwarzania danych w innym celu niż ten, w którym zostały one wcześniej zebrane.

Przypomnijmy, że zasada przejrzystości pozwala firmie zachować większą świadomość i kontrolę w obszarze przetwarzania danych osobowych, a jednym z najważniejszych dokumentów wewnętrznych, który ma służyć jej realizacji jest Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. obowiązek prowadzenia tego rejestru dotyczy zdecydowanej większość firm.

Zapraszam do lektury!

Dodaj komentarz