Ustawa zapewniająca stosowanie RODO podpisana przez Prezydenta RP.

  

Dnia 3 kwietnia 2019 r. Prezydent RP, Andrzej Duda, podpisał ustawę wprowadzającą zmiany do szeregu ustaw w związku z zapewnieniem stosowania przepisów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Celem ustawy jest harmonizacja przepisów krajowych ustaw z przepisami rozporządzenia i usunięcie stwierdzonych niezgodności. Zmianie ulega blisko 170 ustaw, regulujących działalność podmiotów z sektora publicznego i prywatnego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dodaj komentarz